Display: visual, text

Katedra žurnalistiky FF UP v Olomouci

katedra.upmedia.cz [current version]

Informace pro uchazeče o studium, o katedře, studijních programech, personálu, aktuality.

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra žurnalistiky

Konstrukt : internetový časopis o kulturálních studiích

konstruktmag.cz [current version]

Články, rozhovory a studie na téma kultura společnosti, masová kultura, konzumní společnost a identita.

Publisher: Hečková, Michaela

1