If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Centrum genderových studií

gender.ff.cuni.cz [current version]

Stránky odborného pracoviště FF UK. Součástí zdroje informace o historii centra, projektech, přednáškách, kurzech a vydaných publikacích.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum genderových studií

Centrum péče o duši

duse.cuni.cz [current version]

Centrum péče o duši propojuje duchovní doprovázení, poradenství a terapii. Organizuje interaktivní kursy, diskusní platformy, veřejné přednášky, semináře a další akce v této oblasti. Nabízí péči o niterný život, resilienci, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz [current version]

Informace o univerzitě, studiu, zaměstnancích a výzkumu. Součástí časopis Scientia Agriculturae Bohemica a Zpravodaj ČZU

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze

i-Forum

iforum.cuni.cz [current version]

Webová stránka informující o Univerzitě Karlově. Součástí je pdf verze časopisu Forum (čtvrtletně)

Publisher: Univerzita Karlova. Redakce

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzita Karlova

ipsc.cuni.cz [current version]

Centrum poskytující informace o Univerzitě Karlově, konzultace, poradenské a asistenční služby.

Publisher: Univerzita Karlova. Informační, poradenské a sociální centrum

Institut tvůrčí fotografie

www.itf.cz [current version]

Informace o institutu, možnosti studia, pedagogové, studenti, přehled publikační činnosti a aktuality. Součástí je kolekce závěrečných prací studentů

Publisher: Slezská univerzita v Opavě. Institut tvůrčí fotografie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

www.jcu.cz [current version]

Stránky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informují o univerzitě, studiu, mezinárodní spolupráci, vědě a výzkumu na univerzitě.

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Karolinka Fakulty sociálních věd

karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1.html [current version]

Přehled studijních plánů jednotlivých studijních programů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studijní programy na FSV UK spadají do oblasti ekonomie, historických věd, mezinárodních teritoriálních studií, politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, sociologie a veřejné a sociální politiky a komunikačních studií.

Publisher: Univerzita Karlova

Katedra antropologie FF ZČU

www.antropologie.org [current version]

Stránky Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Informují o katedře, studiu, akcích, projektech, výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra antropologie

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Katedra filmových studií

film.ff.cuni.cz [current version]

Katedra filmových studií je centrem výzkumu filmové historie a teorie, vznikla v roce 1996. Stránky obsahují informace o katedře, osnovách a možnostech studia, seznam studentů, pedagogů, výzkumné projekty, seznam publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra filmových studií

Katedra mediálních studií a žurnalistiky

katedra.munimedia.cz [current version]

Katedra nabízí studia z oblasti teorie lidského dorozumívání, teorie a dějin kultury, sociologie kultury, masové komunikace, digitální techniky, teorie a dějin žurnalistiky, či žurnalistické etiky. Informace o zázemí katedry, zaměstnancích, studiu, aktuality

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Katedra psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

psych.fss.muni.cz [current version]

Informace o katedře: studijní programy, výzkumné projekty, administrativní struktura, profesoři, aktuality

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra psychologie

1 2 3