Display: visual, text

Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice

www.icmcr.cz [current version]

Informace o informačních centrech pro mládež na území České republiky, metodika pro založení a koncepce rozvoje informačních center v České republice

Publisher: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR

Informační centrum Akademie věd ČR pro Inovace

www.icavi.cas.cz [current version]

Centrum propojuje rozsáhlou základnu výzkumu a vývoje v AV ČR se zájmy ostatních veřejných i soukromých subjektů a snaží se tak urychlovat přenos výsledků výzkumu do praxe. Informace o technickém vybavení centra, realizovaných seminářů, nabídka služeb, aktuality

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Informační centrum vlády ČR : ICV

icv.vlada.cz [current version]

Informace o činnosti vlády České republiky, jejích poradních a pracovních orgánech a činnosti Úřadu vlády České republiky

Publisher: Úřad vlády ČR

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzita Karlova

ipsc.cuni.cz [current version]

Centrum poskytující informace o Univerzitě Karlově, konzultace, poradenské a asistenční služby.

Publisher: Univerzita Karlova. Informační, poradenské a sociální centrum

KIS Středočeského kraje

www.kis-stredocesky.cz [current version]

Informace o možnostech rozvoje zemědělství a venkova Středočeského kraje. Metodická doporučení, přehled grantové podpory, aktuality

Publisher: Krajské informační středisko Středočeského kraje

Knihovna Jana Drdy Příbram

www.kjd.pb.cz [current version]

Informace o knihovně, jejích odděleních, akcích a aktuálním dění. Součástí Informační zpravodaj. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb v kategorii knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

Publisher: Knihovna Jana Drdy v Příbrami

Městská knihovna a infocentrum Smržovka

www.knihovnasmrzovka.webk.cz [current version]

Informace o knihovně, informačním centru, městu Smržovce a knižních novinkách. Knihovna oceněná cenou veřejnosti v soutěži Biblioweb 2010.

Publisher: Město Smržovka

Městské informační centrum Rakovník

www.infocentrum-rakovnik.cz [current version]

Informace o městě Rakovníku a okolí, jeho historii, kultuře a konaných akcích.

Publisher: Městké informační centrum Rakovník

Turistické informační centrum v Hradci Králové

www.ic-hk.cz [current version]

Stránky zahrnují informace o Hradci Králové a jeho okolí, o historii, kultuře, turistických zajímavostech, volnočasových aktivitách.

Publisher: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

1