Display: visual, text

Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice

www.icmcr.cz [current version]

Informace o informačních centrech pro mládež na území České republiky, metodika pro založení a koncepce rozvoje informačních center v České republice

Publisher: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR

1