Display: visual, text

Agrární komora České republiky

www.agrocr.cz [current version]

Informace o činnosti Agrární komory ČR. Stanovy, organizační struktura, oficiální dokumenty

Publisher: Agrární komora ČR

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR : APIC-AK

apic-ak.cz [current version]

Informace o zemědělské politice, výrobě a právu. Zprávy z oboru, oborového vzdělávání a dotačních programů

Publisher: Agrární komora ČR

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Agritech Science

agritech.cz [current version]

Odborné články věnující se problematice zemědělských technologií. Prezentace aktuálních poznatků z oblasti zemědělství a techniky

Publisher: Výzkumný ústav zemědělské techniky

Agroenvi.cz : podpora rozvoje venkova : ochrana životního prostředí

agroenvi.cz [current version]

Informace o rozvoji venkova a ochraně životního prostředí se zaměřením na zemědělství. Příslušná legislativa, informativní články, aktuality z oblasti vzdělávání státní správy

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Agromanuál : vše o přípravcích na ochranu rostlin

www.agromanual.cz [current version]

Oborové informace pro agronomy, s důrazem na témata spojená s ochranou rostlin (herbicidy, insekticidy, fungicidy, plevely a škůdci)

Publisher: Kurent

Agronavigátor

agronavigator.cz [current version]

Univerzální zemědělský a potravinářský internetový informační portál Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Agroporadenství

agroporadenstvi.cz [current version]

Informace z oblasti zemědělství. Aktuality týkající se dotační politiky, vzdělávání, legislativy a organizace zemědělské produkce

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Česká akademie zemědělských věd

cazv.cz [current version]

Informace o České akademii zemědělských věd. Organizační struktura, historie, činnost, pozvánky, publikace, terminologický zemědělský slovník

Publisher: Česká akademie zemědělských věd

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

www.ctpez.cz [current version]

Webové stránky České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Obsahují zprávy z výzkumu, články a komentáře k problematice ekologického zemědělství a informace o probíhajících akcích.

Publisher: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz [current version]

Informace o univerzitě, studiu, zaměstnancích a výzkumu. Součástí časopis Scientia Agriculturae Bohemica a Zpravodaj ČZU

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze

DobráPraxe : databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

dobrapraxe.cz [current version]

Databáze inovativních řešení pro aktivní města, obce a regiony. Tématicky jsou zahrnuty oblasti veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiky, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkova, dopravy.

Publisher: Národní síť Zdravých měst ČR

Integrovaná prevence a omezování znečištění : IPPC

ippc.mzp.cz [current version]

Integrovaná prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií.

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1 2 3