Display: visual, text

Agritech Science

agritech.cz [current version]

Odborné články věnující se problematice zemědělských technologií. Prezentace aktuálních poznatků z oblasti zemědělství a techniky

Publisher: Výzkumný ústav zemědělské techniky

Technická fakulta

www.tf.czu.cz [current version]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti a jednotlivých katedrách

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta

Výzkumný ústav zemědělské techniky : VÚZT

vuzt.cz [current version]

Informace o základním a aplikovaném výzkumu a vývoji v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

Publisher: Výzkumný ústav zemědělské techniky

1