If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Abeceda malých vodních pohonů

mve.energetika.cz [current version]

Malá encyklopedie věnující se využití vodní síly, vysvětlení vodních staveb a zařízeních a jejich ekologických dopadů. Součástí fotogarfie strojů.

Publisher: Ekowatt

Auto*mat

auto-mat.cz [current version]

Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu podporující rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy v Praze. Zahrnuty jsou články o dopravní situaci v Praze, fotogalerie

Publisher: Auto*mat

CENIA : česká informační agentura životního prostředí

cenia.cz [current version]

Informace o environmentální politice a vzdělávání, odpadovém hospodářství, posuzování vlivů na životní prostředí, Agendě 21, integrovaném registru znečišťování, ekoznačení apod.

Publisher: CENIA

Centrum pro otázky životního prostředí : Univerzita Karlova v Praze

cozp.cuni.cz [current version]

Domovská stránka COŽP obsahuje informace o jeho historii, struktuře a organizaci, pracovnících, projektech a studijních programech. Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Český portál ekopsychologie : o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

www.vztahkprirode.cz [current version]

Webový portál mapující mladý vědní obor ekopsychologie. Jedná se vědeckou disciplínu, která studuje lidské prožívání přírody v kontextu environmentálních, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek prostředí a chování ovlivňující životní prostředí

Publisher: Krajhanzl, Jan

Český svaz ochránců přírody

csop.cz [current version]

Informace o ochraně a obnově přírody, krajiny a životního prostředí, výchově a podpoře trvale udržitelného života

Publisher: Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Kněžice : ČSOP Kněžice

www.csopknezice.cz [current version]

Stránky organizace, která je také Regionálním centrem Českého svazu ochránců přírody pro Vysočinu. Obsahují informace o její činnosti, ekologické výchově a o ekocentru.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Kněžice

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov

www.iris.cz [current version]

Stránky sdružení, které je zároveň Regionálním centrem ČSOP pro Olomoucký kraj. Obsahuje informace o sdružení, jeho činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Regionální sdružení Iris Prostějov

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí

www.ochranci.cz [current version]

Stránky regionálního centra ČSOP pro Severní Moravu. Svaz se zabývá ochranou přírody, péčí o zeleň, budování naučných stezek a provozuje také ekocentrum a ekoporadnu.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Severomoravské regionální sdružení

Český svaz ochránců přírody Vlašim : chráníme přírodní a kulturní dědictví Podblanicka

www.csopvlasim.cz [current version]

Občanské sdružení, které se zabývá ochranou přírodního a kulturního dědictví především v oblasti Podblanicka. Provozuje také ekocentrum a pečuje o zraněná a nalezená zvířata. Informace o svazu, ekologické výchově, péči o zeleň a aktuality.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Vlašim

Doprava, zdraví a životní prostředí

dzzp.cdv.cz/ [current version]

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí je organizována Centrem dopravního výzkumu. Webové stránky kromě aktuálního ročníku obsahují i archiv ročníků předešlých.

Publisher: Centrum dopravního výzkumu

ecoista

www.ecoista.cz [current version]

Stránky věnující se tématům udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ekologické transformace i budoucnosti energetiky, průmyslu a dopravy v ČR.

Publisher: Solutions and Services

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1 2 3 4