Display: visual, text

Agroporadenství

agroporadenstvi.cz [current version]

Informace z oblasti zemědělství. Aktuality týkající se dotační politiky, vzdělávání, legislativy a organizace zemědělské produkce

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Agrotrial, s.r.o.

www.vukrom.cz [current version]

Informace o činnosti Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži - výzkumné projekty, poradenství, šlechtění rostlin. Součástí odborný časopis Obilnářské listy

Publisher: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

1