If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Český raný středověk

www.sendme.cz/trestik/main.htm [current version]

Stránky věnované raně středověkým dějinám Čech a Moravy, postavení Velké Moravy, podrobné informace o období 10.-12. století, mytologie.

Publisher: Třeštík, Dušan

Informační centrum vlády ČR : ICV

icv.vlada.cz [current version]

Informace o činnosti vlády České republiky, jejích poradních a pracovních orgánech a činnosti Úřadu vlády České republiky

Publisher: Úřad vlády ČR

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit na území Čech určený především studentům geologie, kterým usnadní získávání praktických zkušeností v terénu.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Synagogy v Čechách a na Moravě

synagogy.euweb.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o vývoji synagog na území Čech a Moravy, součástí je fotogalerie synagog organizovaná dle jednotlivých regionů

Publisher: Oltová, Jitka

Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě

zidovskehrbitovy.wz.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace vývoji židovských hřbitovů na území Čech a Moravy. Součástí je bohatá fotogalerie židovských hřbitovů organizovaná dle regionů

Publisher: Oltová, Jitka

1