Display: visual, text

Institut tvůrčí fotografie

www.itf.cz [current version]

Informace o institutu, možnosti studia, pedagogové, studenti, přehled publikační činnosti a aktuality. Součástí je kolekce závěrečných prací studentů

Publisher: Slezská univerzita v Opavě. Institut tvůrčí fotografie

PhotoRevue

www.photorevue.com [current version]

Informace z oblasti dějin českého fotografického umění, profily vybraných fotografů, pozvánky na fotografické výstavy, kapitoly z teorie fotografie a další informace.

Publisher: Slezská univerzita v Opavě. Institut tvůrčí fotografie

1