Display: visual, text

Katedra filmových studií

film.ff.cuni.cz [current version]

Katedra filmových studií je centrem výzkumu filmové historie a teorie, vznikla v roce 1996. Stránky obsahují informace o katedře, osnovách a možnostech studia, seznam studentů, pedagogů, výzkumné projekty, seznam publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra filmových studií

1