Display: visual, text

České centrum pro investigativní žurnalistiku

www.investigace.cz [current version]

Stránky centra zaměřeného na oblast investigativní žurnalistky, na školení a vzdělávací programy pro novináře, na nové trendy a inovace.

Publisher: České centrum pro investigativní žurnalistiku

1