Display: visual, text

Didaktické studie

pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/charakteristika-casopisu/ [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu tematicky zaměřeného na lingvodidaktickou a bohemistickou problematiku. Publikovány jsou pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které prošly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl.

Publisher: Univerzita Karlova

Dům zahraniční spolupráce

www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=421& [current version]

Elektronický časopis vydávaný učiteli českého jazyka a literatury v zahraničí. Studie, recenze a články ze zahraničního dění na katedrách českého jazyka a z českých komunit.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

pdf.osu.cz/kcd/ [current version]

Stránky katedry zaměřené na přípravu učitelů pro základní školy a budoucích odborníků v oblasti bohemistiky. Informace o personálním složení, studiu, výzkumné činnosti.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Letní škola slovanských studií

lsss.ff.cuni.cz [current version]

Stránky letní školy, která nabízí zahraničním zájemcům komplexně koncipované kurzy českého jazyka. Informace o programu, výuce a doprovodných akcích.

Publisher: Univerzita Karlova

Linguistica Pragensia

linguisticapragensia.ff.cuni.cz [current version]

Linguistica Pragensia je mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází od roku 1991, kdy nahradil svého předchůdce, časopis Philologica Pragensia. Časopis uveřejňuje původní články, recenze a zprávy v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Publisher: Univerzita Karlova

Slovo a smysl

wordandsense.ff.cuni.cz [current version]

Časopis pro mezioborová bohemistická studia. Články jsou zaměřeny na původní českou beletrii a světovou literární teorii. Svým literárněvědným bohemistickým obsahem slouží jako materiál pro univerzitní výuku české literatury a literární teorie.

Publisher: Univerzita Karlova

1