Display: visual, text

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

pdf.osu.cz/kcd/ [current version]

Stránky katedry zaměřené na přípravu učitelů pro základní školy a budoucích odborníků v oblasti bohemistiky. Informace o personálním složení, studiu, výzkumné činnosti.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

1