Display: visual, text

Akademické centrum osobnostního rozvoje

www.acor.cz [current version]

Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Publisher: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

Biologie. Chemie. Zeměpis.

bichez.pedf.cuni.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopis zaměřeného na problematiku didaktiky přírodních věd. Obsahuje teoretické studie, historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání, metodické studie věnované stávajícím i novým metodám aj.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká asociace pedagogického výzkumu : ČAPV

www.capv.cz [current version]

Asociace má za cíl zkvalitnit vzdělávací proces prostřednictvím pedagogického výzkumu. Informace o asociaci a konferencích.

Publisher: Česká asociace pedagogického výzkumu

Česká pedagogická společnost : ČPdS

cpds.cz [current version]

Informace o společnosti - stanovách, výboru, činnosti, konferencích a sjezdech.

Publisher: Česká pedagogická společnost

Česká škola

www.ceskaskola.cz [current version]

Stránky zaměřené na základní a střední školství. Články se týkají školství, pedagogiky, právních otázek ve školství a využití výpočetní techniky ve školách apod.

Publisher: Computer Press

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Czech-polish historical and pedagogical journal

www.ped.muni.cz/cphpjournal/ [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na poznání dějin a kultury Polska a Česka. Plné texty od roku 2011.

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích

odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/index [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Publisher: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Didaktické studie

pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/charakteristika-casopisu/ [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu tematicky zaměřeného na lingvodidaktickou a bohemistickou problematiku. Publikovány jsou pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které prošly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl.

Publisher: Univerzita Karlova

doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.

www.fi.muni.cz/~qprokes/ [current version]

Výukové materiály a prezentace k předmětům doc. PhDr. Josefa Prokeše, Ph.D působícího na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Materiály jsou z následujících oblastí: obecná a alternativní didaktika, vývojová a sociální psychologie pro učitele, školní pedagogika, folková hudba, psychologie v informatice, kultura postmoderny, interpretace textů. Stránky taktéž obsahují kompletní bibliografii Josefa Prokeše

Publisher: Prokeš, Josef

František Bartoš (1837-1906) : pedagog, jazykovědec, etnograf

frantisekbartos.cz [current version]

Webové stránky, jejichž cílem je uchování a zpřístupnění díla významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Publisher: Krajská knihovna Františka Bartoše

Historia scholastica

historiascholastica.com [current version]

Historia scholastika je odborné recenzované periodikum tematicky zaměřené na dějiny pedagogického myšlení, školstvá a učitelstva, dějiny výchovy a vzdělávání z oblasti střední a jihovýchodní Evropy.Jsou zde zveřejněny historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení. Články v pdf jsou k dispozici do r. 2015.

Publisher: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Hudební výchova ... : webová konference KHV PdF OU

konference.osu.cz/khv/ [current version]

Sborník webové konference věnující se speciálním problémům v oblasti hudební pedagogiky

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra hudební výchovy

1 2 3