Display: visual, text

19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

www.ped.muni.cz/capv2011/ [current version]

Stránky konference konané v roce 2011 na téma smíšený design v pedagogickém výzkumu. Informace o konferenci, programu, součástí sborník z konference.

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

Česká asociace pedagogického výzkumu : ČAPV

www.capv.cz [current version]

Asociace má za cíl zkvalitnit vzdělávací proces prostřednictvím pedagogického výzkumu. Informace o asociaci a konferencích.

Publisher: Česká asociace pedagogického výzkumu

Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech

karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/aktualni-cislo [current version]

Odborný recenzovaný časopis, jehož cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Obsahuje původní studie, recenze a další články. Plné texty dostupné od prvního čísla časopisu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti

www.ped.muni.cz/pedor/ [current version]

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, pedagogický výzkum, školskou politiku a přípravu budoucích učitelů.

Publisher: Česká pedagogická společnost

Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově

ojs.cuni.cz/pedagogika [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis přispívající k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů.

Publisher: Univerzita Karlova

1