Display: visual, text

Česká pedagogická společnost : ČPdS

cpds.cz [current version]

Informace o společnosti - stanovách, výboru, činnosti, konferencích a sjezdech.

Publisher: Česká pedagogická společnost

Stálá konference asociací ve vzdělávání : SKAV

skav.cz [current version]

Společnost usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání. Informace o společnosti, projektech, aktivitách, součástí sborníky a studie.

Publisher: Stálá konference asociací ve vzdělávání

1