Display: visual, text

Časopis pro moderní filologii

cmf.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis, zabývá se výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další.

Publisher: Univerzita Karlova

Katedra středoevropských studií

kses.ff.cuni.cz [current version]

Stránky katedry Středoevropských studií. Informace o studiu, projektech, konferencích a publikacích. Organizační informace.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra středoevropských studií

Konference Lingvistika Praha ...

lingvistikapraha.ff.cuni.cz [current version]

Konference prezentující lingvistické projekty a výzkumy mezi studenty napříč různými lingvistickými a filologickými obory. Součástí archiv minulých ročníků.

Publisher: Univerzita Karlova

Kruh moderních filologů

www.kmof.cz [current version]

Stránky vědecké společnosti, která organizuje vědecké a pedagogické pracovníky v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky cizích jazyků. Informace o společnosti, projekty a aktuality, texty vybraných filologů.

Publisher: Kruh moderních filologů

Linguistica Pragensia

linguisticapragensia.ff.cuni.cz [current version]

Linguistica Pragensia je mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází od roku 1991, kdy nahradil svého předchůdce, časopis Philologica Pragensia. Časopis uveřejňuje původní články, recenze a zprávy v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Publisher: Univerzita Karlova

Philologica.net : an Online Journal of Modern Philology

philologica.net [current version]

Elektronický časopis o moderní filologii. Odborné příspěvky z oblasti jazykovědy

Publisher: Společnost Viléma Mathesia

Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu

www.phil.muni.cz/journal/proudy [current version]

Filologický časopis přinášející studie, recenze, reportáže a vlastní literární tvorbu.

Publisher: Středoevropské centrum slovanských studií

Ústav anglického jazyka a didaktiky

uajd.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Obsahují informace o studiu, výzkumu, projektech, historii a aktuálním dění. Součástí organizační struktura.

Publisher: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav anglického jazyka a didaktiky

Ústav anglofonních literatur a kultur

ualk.ff.cuni.cz [current version]

Stránky o ústavu, zaměstnancích, výzkumných projektech, studiu a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav anglofonních literatur a kultur

1