Display: visual, text

Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu

www.phil.muni.cz/journal/proudy [current version]

Filologický časopis přinášející studie, recenze, reportáže a vlastní literární tvorbu.

Publisher: Středoevropské centrum slovanských studií

1