Display: visual, text

Central European Business Review : CEBR

www.cebreview.com [current version]

Časopis zaměřený na strategické obchodní problémy ve středoevropské perspektivě. Jeho hlavním cílem je překlenout existující mezeru mezi akademiky a odborníky z praxe v rámci regionu.

Publisher: Vysoká škola ekonomická

Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu

www.phil.muni.cz/journal/proudy [current version]

Filologický časopis přinášející studie, recenze, reportáže a vlastní literární tvorbu.

Publisher: Středoevropské centrum slovanských studií

Středoevropské politické studie

www.cepsr.com [current version]

Recenzovaný časopis orientovaný na moderní politiku v Evropě. Odborné texty z oblasti politických věd se zaměřením na komparativní politologii, evropská studia a zahraniční a bezpečnostní politika.

Publisher: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura

www.phil.muni.cz/dsebrno/ [current version]

Stránky výzkumného střediska zkoumajícího kořeny středoevropské historické a kulturní identity. Aktuality, pozvánky na konference, přehled vydaných publikací a řešených projektů.

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

Železná vrata.cz : nadzemí a podzemí Střední Evropy

objekty2008cma.webnode.cz/ [current version]

Fotografie zejména vojenských objektů, jako např. fortifikací a bunkrů, z období 2. světové války a 2. poloviny 20. století (studené války) v Česku a dalších zemích střední Evropy, opuštěných nebo nevyužívaných staveb armády ČR, ale také civilních technických objektů (mostů, pivovarů apod.) a přírodních scenérií

Publisher: Němec, Miroslav

Licence: CC BY-ND 3.0 CZ
1