Display: visual, text

Anima Forbína : na okraj instruktáží a e-kurzů

www.anima.cz/forbina/ [current version]

Odborné články a informace o kurzech na téma manažerského vzdělávání, strategického managementu a manažerských dovedností

Publisher: ANIMA Praha

Central European Business Review : CEBR

www.cebreview.com [current version]

Časopis zaměřený na strategické obchodní problémy ve středoevropské perspektivě. Jeho hlavním cílem je překlenout existující mezeru mezi akademiky a odborníky z praxe v rámci regionu.

Publisher: Vysoká škola ekonomická

1