Display: visual, text

Anima Forbína : na okraj instruktáží a e-kurzů

www.anima.cz/forbina/ [current version]

Odborné články a informace o kurzech na téma manažerského vzdělávání, strategického managementu a manažerských dovedností

Publisher: ANIMA Praha

Central European Business Review : CEBR

www.cebreview.com [current version]

Časopis zaměřený na strategické obchodní problémy ve středoevropské perspektivě. Jeho hlavním cílem je překlenout existující mezeru mezi akademiky a odborníky z praxe v rámci regionu.

Publisher: Vysoká škola ekonomická

Clever and Smart

www.cleverandsmart.cz [current version]

Magazín o informační a kybernetické bezpečnosti, řízení rizik, strategickém managementu a marketingu.

Publisher: Čermák, Miroslav

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1