Display: visual, text

Mezikulturní dialog : ...společně napříč kulturami

www.mezikulturnidialog.cz [current version]

Stránky projektu Evropského roku mezikulturního dialogu poskytují informace o kulturních komunitách žijících v Evropě. Zdroj je určen zástupcům menšin žijících na území ČR, organizacím a jednotlivcům zabývajícím se mezikulturním dialogem a přispívajícím k vytváření tolerantní a otevřené společnosti

Publisher: Institut umění - Divadelní ústav

Obnova buquoyské kulturní krajiny : projekt Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

www.buquoyskakrajina.cz [current version]

Projekt sloužící jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Informace o projektu, cíle a výstupy, workshopy a aktuality.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav dějin umění

Slovanská unie

slovane.org/su/ [current version]

Časopis tematicky zaměřený na slovanskou problematiku. Autoři jsou amatéři i renomovaní profesionálové. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Slovanská unie

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Svornost

svornost.com [current version]

Vlastenecké stránky zaměřené na posilování vzájemných slovanských, především česko-slovenských vztahů. Úvahy, zamyšlení, články z historie a současnosti, sportovní a společenské akce

Publisher: Svornost

Tibinfo : informační systém o Tibetu

tibinfo.cz [current version]

Stránky přinášejí informace o Tibetu - historie, kultura, náboženství, politická situace aj.

Publisher: Spolek Lungta

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura

www.phil.muni.cz/dsebrno/ [current version]

Stránky výzkumného střediska zkoumajícího kořeny středoevropské historické a kulturní identity. Aktuality, pozvánky na konference, přehled vydaných publikací a řešených projektů.

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

1