Display: visual, text

Humanitas Afrika : africko - česká humanitární iniciativa

www.humanitasafrika.cz [current version]

Mezikulturní dialog vedený africko - českou humanitární iniciativou. Sledovaná je problematika rozvojové pomoci africkým zemím

Publisher: Humanitas Afrika

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Mezikulturní dialog : ...společně napříč kulturami

www.mezikulturnidialog.cz [current version]

Stránky projektu Evropského roku mezikulturního dialogu poskytují informace o kulturních komunitách žijících v Evropě. Zdroj je určen zástupcům menšin žijících na území ČR, organizacím a jednotlivcům zabývajícím se mezikulturním dialogem a přispívajícím k vytváření tolerantní a otevřené společnosti

Publisher: Institut umění - Divadelní ústav

Tina b. : The Prague contemporary art festival

tina-b.eu [current version]

Informace o každoročním uměleckém festivalu, jehož cílem je propojovat umělce různých zemí a vytvářet tak mezikulturní umělecký dialog. Stránky obsahují seznam participujících umělců a ukázky z jejich prací, program a bohatou fotogalerii. Součástí je i archiv uplynutých ročníků

Publisher: Vernon Consulting

1