If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

20 let české pomoci

www.ceskapomoc.cz [current version]

Přehled českých neziskových organizací zapojených do mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci zemím z celého světa

Publisher: Člověk v tísni

Adra

www.adra.cz [current version]

Mezinárodní humanitární organizace. Informace o historii a aktivitách, především zahraničních humanitárních a rozvojových projektech, ale také projektech v ČR

Publisher: Občanské sdružení Adra

Barmské centrum Praha

burma-center.org [current version]

Stránky Barmského centra Praha o problematice lidských práv v Barmě. Podpora tamních lidí a snaha zajistit jim základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Přehled stávajících a ukončených projektů, kampaní, tiskové zprávy

Publisher: Barmské centrum Praha

Česká maltézská pomoc Suverenního řádu Maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

www.cmpcb.cz [current version]

Informace o středisku České maltézské pomoci v Českých Budějovicích. Přehled poskytovaných služeb a akcí, součástí fotogalerie.

Publisher: Česká maltézská pomoc. Středisko České Budějovice

Česká rozvojová agentura

rozvojovestredisko.cz [current version]

Stránky obsahují zejména informace o poskytovaných dotacích a projektech zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných agenturou v partnerských zemích ČR

Publisher: Česká rozvojová agentura

Charita Česká republika

charita.cz [current version]

Webové stránky Charity Česká republika přinášejí kromě informací o konkrétních projektech i obecný přehled o sociální a humanitární péči.

Publisher: Charita ČR

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz [current version]

Cílem organizace Člověk v tísni je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Informace o organizaci a jejích činnostech, které jsou rozděleny do čtyř oblastí: programy sociální interakce, humanitární a rozvojová pomoc, informační a vzdělávací programy a podpora lidských práv

Publisher: Člověk v tísni

Humanitas Afrika : africko - česká humanitární iniciativa

www.humanitasafrika.cz [current version]

Mezikulturní dialog vedený africko - českou humanitární iniciativou. Sledovaná je problematika rozvojové pomoci africkým zemím

Publisher: Humanitas Afrika

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Informační centrum OSN v Praze

www.osn.cz [current version]

Informace o činnosti centra je zde popisována na základě klasifikace do pěti kategorií: mír a bezpečnost, lidská práva, humanitární otázky, mezinárodní právo, ekonomický a sociální vývoj. Zdroj obsahuje vydané publikace, informace o systému OSN, aktuality a vlastní měsíčník UNbulletin vydávaný od roku 2005

Publisher: Informační centrum OSN v Praze

Jsem v tom s Lékaři bez hranic

www.jsem-v-tom.cz [current version]

Stránky kampaně, která oceňuje a propaguje různé způsoby zapojení lidí do humanitární a zdravotnické pomoci v krizových oblastech světa. Obsahují informace o kampani a blogy lékařů bez hranic.

Publisher: Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic

lekari-bez-hranic.cz [current version]

Stránky mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení. Informace o organizaci, projektech a aktuálním dění. Součástí studie, reporty a časopis Bez hranic.

Publisher: Lékaři bez hranic

Maltézská pomoc : obecně prospěšná společnost

www.maltezskapomoc.cz [current version]

Informace o charitativní a humanitární organizaci působící v České republice, její organizaci, činnosti a regionálních centrech.

Publisher: Maltézská pomoc

1 2