Display: visual, text

20 let české pomoci

www.ceskapomoc.cz [current version]

Přehled českých neziskových organizací zapojených do mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci zemím z celého světa

Publisher: Člověk v tísni

Adra

www.adra.cz [current version]

Mezinárodní humanitární organizace. Informace o historii a aktivitách, především zahraničních humanitárních a rozvojových projektech, ale také projektech v ČR

Publisher: Občanské sdružení Adra

Barmské centrum Praha

burma-center.org [current version]

Stránky Barmského centra Praha o problematice lidských práv v Barmě. Podpora tamních lidí a snaha zajistit jim základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Přehled stávajících a ukončených projektů, kampaní, tiskové zprávy

Publisher: Barmské centrum Praha

Česká maltézská pomoc Suverenního řádu Maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

www.cmpcb.cz [current version]

Informace o středisku České maltézské pomoci v Českých Budějovicích. Přehled poskytovaných služeb a akcí, součástí fotogalerie.

Publisher: Česká maltézská pomoc. Středisko České Budějovice

Česká rozvojová agentura

rozvojovestredisko.cz [current version]

Stránky obsahují zejména informace o poskytovaných dotacích a projektech zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných agenturou v partnerských zemích ČR

Publisher: Česká rozvojová agentura

Charita Česká republika

charita.cz [current version]

Webové stránky Charity Česká republika přinášejí kromě informací o konkrétních projektech i obecný přehled o sociální a humanitární péči.

Publisher: Charita ČR

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz [current version]

Cílem organizace Člověk v tísni je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Informace o organizaci a jejích činnostech, které jsou rozděleny do čtyř oblastí: programy sociální interakce, humanitární a rozvojová pomoc, informační a vzdělávací programy a podpora lidských práv

Publisher: Člověk v tísni

Humanitas Afrika : africko - česká humanitární iniciativa

www.humanitasafrika.cz [current version]

Mezikulturní dialog vedený africko - českou humanitární iniciativou. Sledovaná je problematika rozvojové pomoci africkým zemím

Publisher: Humanitas Afrika

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Informační centrum OSN v Praze

www.osn.cz [current version]

Informace o činnosti centra je zde popisována na základě klasifikace do pěti kategorií: mír a bezpečnost, lidská práva, humanitární otázky, mezinárodní právo, ekonomický a sociální vývoj. Zdroj obsahuje vydané publikace, informace o systému OSN, aktuality a vlastní měsíčník UNbulletin vydávaný od roku 2005

Publisher: Informační centrum OSN v Praze

Jsem v tom s Lékaři bez hranic

www.jsem-v-tom.cz [current version]

Stránky kampaně, která oceňuje a propaguje různé způsoby zapojení lidí do humanitární a zdravotnické pomoci v krizových oblastech světa. Obsahují informace o kampani a blogy lékařů bez hranic.

Publisher: Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic

lekari-bez-hranic.cz [current version]

Stránky mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení. Informace o organizaci, projektech a aktuálním dění. Součástí studie, reporty a časopis Bez hranic.

Publisher: Lékaři bez hranic

Maltézská pomoc : obecně prospěšná společnost

www.maltezskapomoc.cz [current version]

Informace o charitativní a humanitární organizaci působící v České republice, její organizaci, činnosti a regionálních centrech.

Publisher: Maltézská pomoc

1 2