Display: visual, text

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz [current version]

Cílem organizace Člověk v tísni je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Informace o organizaci a jejích činnostech, které jsou rozděleny do čtyř oblastí: programy sociální interakce, humanitární a rozvojová pomoc, informační a vzdělávací programy a podpora lidských práv

Publisher: Člověk v tísni

1