Display: visual, text

Cizinci v České republice : stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců

www.cizinci.cz [current version]

Dokumenty a informace o koordinaci integrace cizinců ze zemí mimo Evropskou unii v České republice

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz [current version]

Cílem organizace Člověk v tísni je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Informace o organizaci a jejích činnostech, které jsou rozděleny do čtyř oblastí: programy sociální interakce, humanitární a rozvojová pomoc, informační a vzdělávací programy a podpora lidských práv

Publisher: Člověk v tísni

CPVP prevence

prevence.cpvp.cz [current version]

Projekty zaměřené na včasnou péči sociokulturně znevýhodněným dětem. Součástí jsou témata a termíny školení, učební text přispívající k redukci k redukci rizikových a posílení ochranných faktorů podílejících se v na sociálním a emočním vývoji dětí

Publisher: Centrum pro veřejnou politiku

Janov - sídliště duchů

janov-sidlisteduchu.wbs.cz [current version]

Informace o společném žití Romů a Čechů na sídlišti Janov v Litvínově

Publisher: Berec, Jiří

Programy sociální integrace

integracniprogramy.cz [current version]

Informace o projektu organizace Člověk v tísni, který se zabývá problematikou sociálního vyloučení a integrace vyloučených v ČR

Publisher: Člověk v tísni

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

spmpcr.cz [current version]

Sdružení pro podporu lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků. Informace o sdružení, projektech a aktuálním dění. Součástí publikace.

Publisher: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

1