Display: visual, text

Česká společnost pro mezinárodní právo

www.csmp-csil.org [current version]

Stránky sdružení zabývající se podporou mezinárodního práva. Informace o sdružení, novinkách a akcích. Součástí fotoreportáže a Bulletin ČSMP.

Publisher: Česká společnost pro mezinárodní právo

ELaw.cz : právní portál

elaw.cz [current version]

Aktuality, judikatura a články z oblastí občanského, obchodního, mezinárodního, komunitárního, daňového a trestního práva

Publisher: Leform

Informační centrum OSN v Praze

www.osn.cz [current version]

Informace o činnosti centra je zde popisována na základě klasifikace do pěti kategorií: mír a bezpečnost, lidská práva, humanitární otázky, mezinárodní právo, ekonomický a sociální vývoj. Zdroj obsahuje vydané publikace, informace o systému OSN, aktuality a vlastní měsíčník UNbulletin vydávaný od roku 2005

Publisher: Informační centrum OSN v Praze

1