Display: visual, text

ELaw.cz : právní portál

elaw.cz [current version]

Aktuality, judikatura a články z oblastí občanského, obchodního, mezinárodního, komunitárního, daňového a trestního práva

Publisher: Leform

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

www.evropsky-parlament.cz [current version]

Zdroj informací týkající se činnosti Evropského parlamentu, jeho historie, pravomoci, členství, činnosti a legislativy.

Publisher: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání : RRTV

www.rrtv.cz [current version]

Jedná se o stránky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž hlavním úkolem je státní správa v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání

Publisher: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

1