Display: visual, text

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

www.asorkd.cz [current version]

Asociace zaštiťuje a poskytuje odbornou pomoc jednotlivým regionálním sdružením na ochranu a rozvoj kulturního dědictví a je aktivní v památkových kauzách. Aktuality, informace o kauzách, stanoviska asociace.

Publisher: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Nadace Občanského fóra = The Civic Forum Foundation

www.nadaceof.cz [current version]

Nadace s celorepublikovou působností zaměřená zejména na ochranu kulturního dědictví. Stránky informují o nadaci, grantových programech a podpořených projektech.

Publisher: Nadace Občanského fóra

Obnova buquoyské kulturní krajiny : projekt Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

www.buquoyskakrajina.cz [current version]

Projekt sloužící jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Informace o projektu, cíle a výstupy, workshopy a aktuality.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav dějin umění

Registr odkyselování

registrodkyselovani.nkp.cz [current version]

Webové rozhraní Registru odkyselování umožňuje vyhledávat knihovní dokumenty pro účinné plánování péče o knihovní fondy, speciálně výběr knihovních jednotek pro hromadné odkyselení.

Publisher: Národní knihovna ČR

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

www.shscms.cz [current version]

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky.Stránky obsahují informace o sdružení a jeho aktivitách

Publisher: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Tady není developerovo

tadynenideveloperovo.cz [current version]

Web sdružení zaměřeného na ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3 zahrnuje informace o jeho aktivitách, zejména o záchraně, konverzi a využití funkcionalistické budovy Nákladového nádraží Žižkov i ochraně jejího okolí před stavebními zásahy.

Publisher: Architectura

1