Display: visual, text

IN-PROVE : projekt NK ČR, MZK a VKOL

vdk.nkp.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému pro práci s konzervačními sbírkami a průzkum proveniencí knižních celků ve sbírkách NK ČR. Informace o projektu, součástí dokumenty a prezentace a aplikace Virtuální depozitní knihovna.

Publisher: Národní knihovna ČR

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou

www.knihzdar.cz [current version]

Stránky veřejné knihovny informují o jejích fondech, službách a provozu. Obsahem je také přehled pořádaných kulturních a vzdělávacích akcí.

Publisher: Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Konspekt : fondy Národní knihovny

konspekt.nkp.cz [current version]

Stránky informují o složení, charakteristice a strategii budování fondů Národní knihovny ČR. Přehled je vytvořen pomocí metody konspektu.

Publisher: Národní knihovna ČR

Kramerius

kramerius.nkp.cz [current version]

Stránky digitální knihovny seriálů a monografií bohemikální produkce 19. a počátku 20. století. Kromě českých dokumentů obsahuje i publikace v německém a ruském jazyce.

Publisher: Národní knihovna ČR

Registr odkyselování

registrodkyselovani.nkp.cz [current version]

Webové rozhraní Registru odkyselování umožňuje vyhledávat knihovní dokumenty pro účinné plánování péče o knihovní fondy, speciálně výběr knihovních jednotek pro hromadné odkyselení.

Publisher: Národní knihovna ČR

1