Display: visual, text

Česká digitální knihovna

www.czechdigitallibrary.cz [current version]

Národní agregátor digitálních knihoven umožňující vyhledávání v jejich dokumentech. Stránky obsahují informace o projektu, digitalizaci, standardech, způsobech uchovávání a zpřístupňování dat.

Publisher: Akademie věd ČR. Knihovna

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

cnz.cz : co po nás zbude

www.cnz.cz [current version]

Stránky sdružení věnující se problematice dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Informace o odborných aktivitách, pořádané konferenci, přehled legislativy.

Publisher: Cnz

Depositum

www.depozitum.cz [current version]

Digitální knihovna, která obsahuje digitalizované historické texty a časopisy zaměřené zejména na křesťanskou teologii. Obsahem jsou některé ročníky Časopisu katolického duchovenstva, časopisu pro teologii - Via, časopisu Nový život a Soupis památek historických a uměleckých v království českém.

Publisher: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

DNNT - Díla nedostupná na trhu

dnnt.nkp.cz [current version]

Stránky projektu Národní digitální knihovny DNNT. Základní informace o službě, charakteru dokumentů, zpřístupnění.

Publisher: Národní knihovna ČR

Kramerius

kramerius.nkp.cz [current version]

Stránky digitální knihovny seriálů a monografií bohemikální produkce 19. a počátku 20. století. Kromě českých dokumentů obsahuje i publikace v německém a ruském jazyce.

Publisher: Národní knihovna ČR

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [current version]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Publisher: Národní knihovna ČR

Národní digitální knihovna : NDK

ndk.cz [current version]

Stránky největšího českého digitalizačního projektu. Informace o projektu, standardech, digitalizaci, archivaci i zpřístupnění dat.

Publisher: Národní knihovna ČR

Národní úložiště šedé literatury

nusl.techlib.cz [current version]

Informace o projektu Národní technické knihovny, jehož cílem je budování Národního úložiště šedé literatury. Informace o základních komponentách projektu, jako je typologie digitálních objektů, použitý software, metadata a identifikátory

Publisher: Národní technická knihovna

Licence: CC BY-SA 4.0
1