Display: visual, text

Archeologie a památky on-line

www.geo-cz.com/online/ [current version]

Zdroj informuje o archeologických výzkumech a o dokumentaci památek na území České republiky

Publisher: Šindelář, Jiří

Česká republika : zámky, hrady a jiné zajímavosti

www.zamky-hrady.cz [current version]

Průběžně aktualizovaná internetová prezentace zámků, hradů a jiných zajímavých a méně známých památkových objektů na území ČR.

Publisher: ATIKA

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Chomutov

www.chomutov-mesto.cz [current version]

Informace o městě - historii, samosprávě, magistrátu, projektech, aktuálním dění, památkách a zajímavostech města.

Publisher: Statutární město Chomutov

Depositum

www.depozitum.cz [current version]

Digitální knihovna, která obsahuje digitalizované historické texty a časopisy zaměřené zejména na křesťanskou teologii. Obsahem jsou některé ročníky Časopisu katolického duchovenstva, časopisu pro teologii - Via, časopisu Nový život a Soupis památek historických a uměleckých v království českém.

Publisher: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

Encyklopedie dějin města Brna

encyklopedie.brna.cz [current version]

Historie města Brna, osob, událostí, ulic, škol, pamětních desek vztahujících se k Brnu, obrazová dokumentace

Publisher: Muzeum města Brna

Historie Oseka : oficiální stránky města

historie.osek.cz [current version]

Stránky o historii a současnosti Oseka. Informace o významných občanech, přírodě, památkách a historii okolních obcí. Součástí osecké kroniky a srovnávací fotografie.

Publisher: Město Osek

Historie Suchdola : městská část Praha-Suchdol

www.historiesuchdola.cz [current version]

Stránky věnované městské části Praha- Suchdol. Historické fotografie, památky, kronika a další historické údaje.

Publisher: Jánský, Josef

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Královská cesta

www.kralovskacesta.cz [current version]

Webové stránky zaměřené na poznávání významných památek Prahy, zejména Královské cesty, zahrnují texty, fotografie a další materiály.

Publisher: EDU ART PRAHA

Landek Park

www.landekpark.cz [current version]

Muzeum nacházející se v rozlehlém průmyslovém areálu na okraji chráněné přírodní památky, zachycuje průběh lidských aktivit od doby kamenné, přes typickou průmyslovou architekturu, až po důlní techniku dvacáté století. Zdroj obsahuje informace o expozicích a službách. Součástí informační revue DOV.

Publisher: Dolní oblast Vítkovice

Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska

www.lidova-architektura.cz [current version]

Informační a vzdělávací portál o krajině, vesnicích, památkách a lidové architektuře věnovaný historii osídlení a dějinám architektury, regionům ČR, ochraně památek, opravám staveb a také novostavbám.

Publisher: Čerňanský, Martin

Moravský kras : turistický průvodce po chráněné krajinné oblasti

www.moravskykras.net [current version]

Stránky o Moravském krasu obsahující zajímavé turistické informace o jeskyních, památkách, otevíracích dobách, stezkách a cyklotrasách

Publisher: Kříž, Jan

Národní památkový ústav

npu.cz [current version]

Informace o Národním památkovém ústavu (výroční zprávy, organizační řád, vedení), postup při péči a restaurování památek, přehled spravovaných památek

Publisher: Národní památkový ústav

1 2