Display: visual, text

Albertina icome Praha

www.aip.cz [current version]

Webová stránka společnosti Albertina icome Praha (AiP), která patří k významným distributorům elektronických informačních zdrojů v České republice. Informace o společnosti, nabízených produktech a novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů

Publisher: Albertina icome Praha

Informační systém o průměrném výdělku : ISPV

ispv.cz [current version]

Portál pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Součástí statistické měření a jeho využití.

Publisher: Trexima

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [current version]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Publisher: Národní knihovna ČR

Obálky knih

www.obalkyknih.cz [current version]

Stránky projektu Obálky knih zahrnují databázi obálek knih, periodik a dalších dokumentů, obsahy knih a periodik, anotace, komentáře, hodnocení.

Publisher: Sdružení knihoven ČR

OCLC FirstSearch

wwwold.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm [current version]

Stránky projektu týkající se zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace vypracovaný NK ČR.

Publisher: Národní knihovna ČR

Vyvojar.cz : vývojáři sobě...

vyvojar.cz [current version]

Informace o programování zejména za pomoci Microsoft. NET Framework, ASP.Net, MY SQL, Longhorn. Součástí jsou i články o budování PR na internetu

Publisher: Devmasters

1