Display: visual, text

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

dig.vkol.cz [current version]

Digitální knihovna obsahuje sbírku naskenovaných rukopisů, prvotisků, starých tisků a map z fondů Vědecké knihovny v Olomouci v čitelné kvalitě. Dokumenty jsou z období 11.-17.století

Publisher: Vědecká knihovna v Olomouci

Grafologická aliance České republiky

graal.cz [current version]

Články zaměřené na určování lidských vlastností prostřednictvím analýzy rukopisu, informace o grafologických kurzech. Součástí je analýza rukopisů vybraných českých hudebních skladatelů

Publisher: Grafologická aliance ČR

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [current version]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Publisher: Národní knihovna ČR

Restaurátorský informační systém ResIS

resis.nkp.cz [current version]

Stránky restaurátorského informačního systému umožňují zpracovávat a vyhledávat restaurátorskou dokumentaci a sledovat průběh procesu restaurování.

Publisher: Národní knihovna ČR

1