Display: visual, text

LTP Portál.cz : web o digitální archivaci

www.ltp-portal.cz [current version]

Portál si klade za cíl sdružovat informace a novinky kolem problematiky ochrany digitálních dokumentů. Stránky poskytují informace o digitální archivaci, certifikaci, odkazy na zajímavé články, návody, znalostní bázi, užitečné odkazy a další.

Publisher: Moravská zemská knihovna

Licence: CC BY 4.0

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [current version]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Publisher: Národní knihovna ČR

Memoria - Digitization

digit.nkp.cz [current version]

Stránky informují o projektu digitalizace historických knižních fondů Memoria. Obsahem jsou také technické standardy týkající se digitalizace, informace o projektech a přehled publikací.

Publisher: Národní knihovna ČR

Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví

www.citem.cz [current version]

Zdroj obsahuje soupis doporučení a metodik z oblasti muzejnictví v souvislosti se stále více využívanými moderními informačními technologiemi v této oblasti

Publisher: Moravské zemské muzeum

1