If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

LTP Portál.cz : web o digitální archivaci

www.ltp-portal.cz [current version]

Portál si klade za cíl sdružovat informace a novinky kolem problematiky ochrany digitálních dokumentů. Stránky poskytují informace o digitální archivaci, certifikaci, odkazy na zajímavé články, návody, znalostní bázi, užitečné odkazy a další.

Publisher: Moravská zemská knihovna

Licence: CC BY 4.0

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [current version]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Publisher: Národní knihovna ČR

Memoria - Digitization

digit.nkp.cz [current version]

Stránky informují o projektu digitalizace historických knižních fondů Memoria. Obsahem jsou také technické standardy týkající se digitalizace, informace o projektech a přehled publikací.

Publisher: Národní knihovna ČR

Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví

www.citem.cz [current version]

Zdroj obsahuje soupis doporučení a metodik z oblasti muzejnictví v souvislosti se stále více využívanými moderními informačními technologiemi v této oblasti

Publisher: Moravské zemské muzeum

Národní plán obnovy

www.planobnovycr.cz [current version]

Stránky Národního plánu obnovy. Jedná se o soubor reforem a investic České republiky na podporu oživení ekonomiky. Projekty jsou realizovány s finančním příspěvkem z nástroje NextGenerationEU.

Publisher: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1