Display: visual, text

Česká digitální knihovna

www.czechdigitallibrary.cz [current version]

Národní agregátor digitálních knihoven umožňující vyhledávání v jejich dokumentech. Stránky obsahují informace o projektu, digitalizaci, standardech, způsobech uchovávání a zpřístupňování dat.

Publisher: Akademie věd ČR. Knihovna

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

DNNT - Díla nedostupná na trhu

dnnt.nkp.cz [current version]

Stránky projektu Národní digitální knihovny DNNT. Základní informace o službě, charakteru dokumentů, zpřístupnění.

Publisher: Národní knihovna ČR

Medard : sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR

medard.soc.cas.cz [current version]

Stránky digitálního archivu Medard zaměřeného na kvalitativní data ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. Součástí jsou pravidla fungování, pokyny pro depozitory a uživatele dat, on-line katalog archivu a informace týkající se kvalitativního výzkumu, sekundární analýzy a archivace

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Memoria - Digitization

digit.nkp.cz [current version]

Stránky informují o projektu digitalizace historických knižních fondů Memoria. Obsahem jsou také technické standardy týkající se digitalizace, informace o projektech a přehled publikací.

Publisher: Národní knihovna ČR

Národní digitální knihovna : NDK

ndk.cz [current version]

Stránky největšího českého digitalizačního projektu. Informace o projektu, standardech, digitalizaci, archivaci i zpřístupnění dat.

Publisher: Národní knihovna ČR

1