Display: visual, text

Medard : sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR

medard.soc.cas.cz [current version]

Stránky digitálního archivu Medard zaměřeného na kvalitativní data ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. Součástí jsou pravidla fungování, pokyny pro depozitory a uživatele dat, on-line katalog archivu a informace týkající se kvalitativního výzkumu, sekundární analýzy a archivace

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

1