Display: visual, text

Mobilstory.cz : používáme mobil bezpečně

www.mobilstory.cz [current version]

Informace o mobilních telefonech, bezpečném internetu a mobilní etiketě. Součástí rady pro rodiče a slovníček pojmů.

Publisher: Národní centrum bezpečnějšího internetu

Safer internet.cz : nemáte problém? Možná o něm jen nevíte...

www.saferinternet.cz [current version]

Zdroj obsahuje zákony, pravidla, rady a návody bezpečného užívání sítě Internet s cílem eliminovat nebezpečí kyberšikany a dalších nástrah. Součástí jsou recenze programů s ohledem na jejich bezpečnost, slovník bezpečného internetu a přehled vývoje legislativy a koncepcí zvyšující bezpečnost užívání Internetu.

Publisher: Národní centrum bezpečnějšího internetu

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1