Display: visual, text

Národní digitální knihovna : NDK

ndk.cz [current version]

Stránky největšího českého digitalizačního projektu. Informace o projektu, standardech, digitalizaci, archivaci i zpřístupnění dat.

Publisher: Národní knihovna ČR

1