Display: visual, text

Česká digitální knihovna

www.czechdigitallibrary.cz [current version]

Národní agregátor digitálních knihoven umožňující vyhledávání v jejich dokumentech. Stránky obsahují informace o projektu, digitalizaci, standardech, způsobech uchovávání a zpřístupňování dat.

Publisher: Akademie věd ČR. Knihovna

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Národní digitální knihovna : NDK

ndk.cz [current version]

Stránky největšího českého digitalizačního projektu. Informace o projektu, standardech, digitalizaci, archivaci i zpřístupnění dat.

Publisher: Národní knihovna ČR

1