Display: visual, text

Grafologická aliance České republiky

graal.cz [current version]

Články zaměřené na určování lidských vlastností prostřednictvím analýzy rukopisu, informace o grafologických kurzech. Součástí je analýza rukopisů vybraných českých hudebních skladatelů

Publisher: Grafologická aliance ČR

Grafologie : psychologie písma

www.grafolog.cz [current version]

Zdroj obsahuje souhrnné poznatky z oblasti grafologie jako nauky o určování psychologického profilu uživatele na základě analýzy jeho rukopisu

Publisher: Jánský, Josef

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Grafologie ~ Psychologie písma ~ Sebepoznání

www.grafolog.estranky.cz [current version]

Informace o grafologii, ukázkové rozbory písma, podpisů a rukopisů, základní orientace v písmu a vysvětlení základních grafologických pojmů

Publisher: Sidor, Vasil

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

www.psu.cas.cz [current version]

Informace o struktuře a činnostech Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, který se zabývá především výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, kognitivní psychologie a psychologie zdraví. Informace jsou primárně v anglickém jazyce

Publisher: Akademie věd ČR. Psychologický ústav

Psychologie v teorii a praxi

rudolfkohoutek.blog.cz [current version]

Texty od známého představitele školské psychologie Rudolfa Kohoutka

Publisher: Kohoutek, Rudolf

Specializační studium výchovného poradenství PedFUK

www.ssvp.wz.cz [current version]

Studijní texty z oblasti obecné, vývojové, sociální, pedagogické psychologie a psychopatologie

Publisher: Valentová, Lidmila

1