Display: visual, text

FULL.NKP.CZ

full.nkp.cz/ [current version]

Stránky plnotextové databáze článků vycházejících v periodicky vydávaných dokumentech české provenience. Charakteristika databáze, návod k vyhledávání v databázi a seznam zařazených periodik.

Publisher: Národní knihovna ČR

Kramerius

kramerius.nkp.cz [current version]

Stránky digitální knihovny seriálů a monografií bohemikální produkce 19. a počátku 20. století. Kromě českých dokumentů obsahuje i publikace v německém a ruském jazyce.

Publisher: Národní knihovna ČR

Obálky knih

www.obalkyknih.cz [current version]

Stránky projektu Obálky knih zahrnují databázi obálek knih, periodik a dalších dokumentů, obsahy knih a periodik, anotace, komentáře, hodnocení.

Publisher: Sdružení knihoven ČR

1