Display: visual, text

Albertina icome Praha

www.aip.cz [current version]

Webová stránka společnosti Albertina icome Praha (AiP), která patří k významným distributorům elektronických informačních zdrojů v České republice. Informace o společnosti, nabízených produktech a novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů

Publisher: Albertina icome Praha

Dobrovolné uložení elektronických publikací

edpilot.nkp.cz [current version]

Projekt dobrovolného uložení elektronických publikací do digitálního repozitáře. Informace o projektu a postupech pro vydavatele. Projekt byl ukončen a nahrazen projektem e-deposit.

Publisher: Národní knihovna ČR

E-zdroje : informace přímo na vašem monitoru

e-zdroje.vsb.cz [current version]

Aktuality a trendy z oblasti otevřeného přístupu k informacím (open access) a elektronických informačních zdrojů

Publisher: Vysoká škola báňská - TU

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti

www.ikaros.cz [current version]

Elektronický časopis primárně o informačních zdrojích, informačních službách a aplikacích. Dále se věnuje oblasti informační politiky a vzdělávání

Publisher: Ikaros

Inforum

www.inforum.cz [current version]

Informace o konferenci, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání, a to jak ve firemní a knihovnické oblasti, tak i v oblastech vzdělávání a otevřeného přístupu (Open Access). Stránky obsahují příspěvky z aktuálního ročníku plus archiv sborníků všech předešlých ročníků

Publisher: Albertina icome Praha

OCLC FirstSearch

wwwold.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm [current version]

Stránky projektu týkající se zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace vypracovaný NK ČR.

Publisher: Národní knihovna ČR

Otevřený přístup

otevrenypristup.blogspot.com [current version]

Blog o otevřeném přístupu, digitálních repozitářích, principech vědecké komunikace a šíření vědeckých poznatků

Publisher: Rygelová, Pavla

Licence: CC BY-NC 3.0

Webarchiv : vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

webarchiv.cz/vyvoj/ [current version]

Cílem projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra dat českého webového archivu. Stránky obsahují informace o projektu, harmonogram a dokumenty.

Publisher: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Wikimedia Česká republika

wikimedia.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je podpora a propagace myšlenky svobodné autorské tvorby kulturních děl a vzdělávacích materiálů. Informace o wikiprojektech, sdružení a aktuality. Součástí je časopis Wikimedium a blog WikiMedie ČR.

Publisher: Wikimedia Česká republika

1