Display: visual, text

Centrum pro podporu open science

openscience.cuni.cz [current version]

Centrum poskytuje centrální metodickou podporu v oblasti open access a správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově. Informace o centru, otevřené UK, open access, výzkumných datech a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova

Datablog.cz : prostor pro kreativní práci s informacemi

www.datablog.cz [current version]

Stránky věnující se problematice otevřených dat a přístupu k informacím. Informace o českých a zahraničních projektech.

Publisher: Berg, Michal

E-zdroje : informace přímo na vašem monitoru

e-zdroje.vsb.cz [current version]

Aktuality a trendy z oblasti otevřeného přístupu k informacím (open access) a elektronických informačních zdrojů

Publisher: Vysoká škola báňská - TU

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Klub vysokoškolských knihovníků

www.klubvsk.cz [current version]

Stránky neformální skupinky vysokoškolských knihovníků přinášející informace o klubu, přednáškách a zprávy o činnosti.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Open access.cz

openaccess.cz [current version]

Stránky iniciativy, která se v letech 2010-2021 zabývala problematikou otevřeného přístupu k vědeckým informacím a budováním otevřených repozitářů. Součástí průvodce Jak být open access, který shrnuje kroky, jaké mohou podniknout na podporu otevřeného přístupu jednotliví aktéři vědecké komunikace, a vysvětluje z jejich pohledu výhody, které jim otevřený přístup přináší.

Publisher: Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR

Licence: CC BY 4.0

OpenData.cz : otevřená datová infrastruktura

www.opendata.cz [current version]

Stránky iniciativy usilující o vybudování otevřené datové infrastruktury v České republice zahrnují informace o aplikacích, datových sadách, ohlasy v médiích.

Publisher: OpenData.cz

Licence: CC BY 4.0

Otevřený přístup

otevrenypristup.blogspot.com [current version]

Blog o otevřeném přístupu, digitálních repozitářích, principech vědecké komunikace a šíření vědeckých poznatků

Publisher: Rygelová, Pavla

Licence: CC BY-NC 3.0
1