Display: visual, text

Asociace středoškolských češtinářů

ascestinaru.cz [current version]

Stránky asociace sdružující středoškolské učitele češtiny. Informace o asociaci, odborné i další články, poradna. Součástí jsou obsahy a abstrakta časopisu Český jazyk a literatura

Publisher: Asociace středoškolských češtinářů

Licence: CC BY 4.0

Cech českých vinařů

www.cechcv.cz [current version]

Stránky dobrovolného zájmového sdružení pěstitelů vinné révy, výrobců vína a obchodníků s vínem. Informace o sdružení, jeho činnosti, legislativě, historii cechu a vinařských oblastech, součástí fotogalerie

Publisher: Cech českých vinařů

Česká asociace pro digitální humanitní vědy : CzADH

www.czadh.cz [current version]

Stránky asociace, jejímž cílem je podporovat výzkumnou spolupráci, výměnu informací, výuku a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech.

Publisher: Česká asociace pro digitální humanitní vědy

Licence: CC BY 4.0

Czechdyslexia : Česká společnost Dyslexia

www.czechdyslexia.cz [current version]

Stránky občasného sdružení věnující se problematice specifických poruch učení a chování. Informace o historii společnosti, aktuálním dění, stanovy, členství. Součástí bibliografie, nabídka seminářů.

Publisher: Česká společnost Dyslexie

Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics : an International Multidisciplinary Refereed Journal of social sciences, business and economics

www.cjssbe.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis v angličtině zaměřený na sociální vědy, ekonomii a podnikání. Články z teoretického i empirického výzkumu

Publisher: Univerzitní servis

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Datablog.cz : prostor pro kreativní práci s informacemi

www.datablog.cz [current version]

Stránky věnující se problematice otevřených dat a přístupu k informacím. Informace o českých a zahraničních projektech.

Publisher: Berg, Michal

Historická sociologie

historicalsociology.cz [current version]

Recenzovaný vědecký časopis zaměřený na sociologické, politologické a historické hledisko problematiky dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Plné texty článků od roku 2012

Publisher: Univerzita Karlova

Licence: CC BY 4.0

Informace o pracovních podmínkách : IPP

www.kolektivnismlouvy.cz [current version]

Portál sledující pracovní a mzdové podmínky u zaměstnavatelů v České republice. Cílem je mapovat a analyzovat obsah kolektivního vyjednávání v České republice a poskytovat přehled o trendech kolektivního vyjednávání.

Publisher: Trexima

Jan Křesadlo

www.kresadlo.cz [current version]

Stránky věnované V. J. K. Pinkavovi, píšící pod pseudonymem Jan Křesadlo. Ukázky poesie, překladů, ilustrací, hudby.

Publisher: Pinkava, Václav Z. J.

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Jazzová sekce

jazzova-sekce.cz [current version]

Stránky spolku pro nekomerční kulturu. Informace o historii, a pořádaných koncertech.

Publisher: Křivánek, Tomáš

Knihovnictví a informační věda informuje : KIVI

www.phil.muni.cz/kivi/ [current version]

Aktuality, články, inzerce a další informace z oblasti informační vědy a knihovnictví

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav české literatury a knihovnictví

Kuželkářské listy

www.kuzelky.cz/kuzelkarske-listy/ [current version]

Elektronické periodikum zachycující dění v kuželkářském sportu.

Publisher: Česká kuželkářská asociace

1 2