Display: visual, text

Česká asociace pro digitální humanitní vědy : CzADH

www.czadh.cz [current version]

Stránky asociace, jejímž cílem je podporovat výzkumnou spolupráci, výměnu informací, výuku a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech.

Publisher: Česká asociace pro digitální humanitní vědy

Licence: CC BY 4.0

Francouzsko-česká obchodní komora

www.ccft-fcok.cz [current version]

Francouzsko-česká obchodní komora je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Komora vydává čtvrtletník Contact.

Publisher: Francouzsko-česká obchodní komora

Jídlo místo zbraní

jmz.ecn.cz [current version]

Stránky volného seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma. Součástí informace o právech zvířat, antimilitarismu a ekologii.

Publisher: NESEHNUTÍ Brno

1