Display: visual, text

Český portál ekopsychologie : o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

www.vztahkprirode.cz [current version]

Webový portál mapující mladý vědní obor ekopsychologie. Jedná se vědeckou disciplínu, která studuje lidské prožívání přírody v kontextu environmentálních, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek prostředí a chování ovlivňující životní prostředí

Publisher: Krajhanzl, Jan

Jídlo místo zbraní

jmz.ecn.cz [current version]

Stránky volného seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma. Součástí informace o právech zvířat, antimilitarismu a ekologii.

Publisher: NESEHNUTÍ Brno

Sluňákov : centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

www.slunakov.cz [current version]

Webové stránky ekologického centra zahrnují informace o jeho aktivitách, projektech, akcích pro veřejnost, programech pro školy, součástí stránek je zpravodaj Sluňákoviny.

Publisher: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

1