Display: visual, text

Informace o pracovních podmínkách : IPP

www.kolektivnismlouvy.cz [current version]

Portál sledující pracovní a mzdové podmínky u zaměstnavatelů v České republice. Cílem je mapovat a analyzovat obsah kolektivního vyjednávání v České republice a poskytovat přehled o trendech kolektivního vyjednávání.

Publisher: Trexima

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

www.ospvv.cz [current version]

Web sdružení zaměstnanců vědeckých a výzkumných pracovišť. Informace o organizační struktuře, pořádaných akcích, publikovány základní dokumenty.

Publisher: Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

Odbory - online : poradenství pro ochranu vašich práv

odbory-online.cz [current version]

Obsahuje online právní poradnu na právní ochranu zaměstnanců a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Publisher: Českomoravská konfederace odborových svazů

Praktické nástroje pro zaměstnance

pracovnipravo.iure.org [current version]

Web poskytující právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce. Informace vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012.

Publisher: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1