If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Informace o pracovních podmínkách : IPP

www.kolektivnismlouvy.cz [current version]

Portál sledující pracovní a mzdové podmínky u zaměstnavatelů v České republice. Cílem je mapovat a analyzovat obsah kolektivního vyjednávání v České republice a poskytovat přehled o trendech kolektivního vyjednávání.

Publisher: Trexima

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

www.ospvv.cz [current version]

Web sdružení zaměstnanců vědeckých a výzkumných pracovišť. Informace o organizační struktuře, pořádaných akcích, publikovány základní dokumenty.

Publisher: Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

Odbory - online : poradenství pro ochranu vašich práv

odbory-online.cz [current version]

Obsahuje online právní poradnu na právní ochranu zaměstnanců a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Publisher: Českomoravská konfederace odborových svazů

Praktické nástroje pro zaměstnance

pracovnipravo.iure.org [current version]

Web poskytující právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce. Informace vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012.

Publisher: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1