Display: visual, text

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

www.ospvv.cz [current version]

Web sdružení zaměstnanců vědeckých a výzkumných pracovišť. Informace o organizační struktuře, pořádaných akcích, publikovány základní dokumenty.

Publisher: Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

1