Display: visual, text

Odbory - online : poradenství pro ochranu vašich práv

odbory-online.cz [current version]

Obsahuje online právní poradnu na právní ochranu zaměstnanců a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Publisher: Českomoravská konfederace odborových svazů

1